Stránky bez přístřeší, <a href="kdo_jsou_lide_bez_domova.php">K bezdomovcům</a>, <a href="pohledy_obcanu.php">Pohledy občanů</a>, <a href="soc_zarizeni.php">Zařízení a útočiště</a>, <a href="mam_krizi.php"> Konflikty a krize</a>, <a href="historie.php">Bible a historie</a>, <a href="zaverem.php">Závěrem</a>, OBČASNÍK
Stránky bez přístřeší     
  
..možná budu on-line
Setkání s lidmi bez přístřeší
   Pár osobních zkušeností
      Napsané v srpnu 2017.
   Jméno dotyčného jsem neznal. Potkal jsem ho na vlakovém nádraží když jsem se vracel z dovolené. Překvapilo, že je nádraží klidné. Skupiny lidí bez přístřeší jsem zde nepozoroval. Zřejmě proto, že se jedná o menší město.
   Když jsem tedy čekal na vlak, se svou ženou a dítětem, vešel do budovy. Jak již jsem zmínil, jsem pro tyto lidi zřejmě sympatický, rádi mne oslovují. Tak i tento "Tomáš". Když mne uviděl, namířil si to rovnou ke mne. Ještě než stačil vyslovit svou prosbu, pokynul jsem "Tomášovi", aby se vydal dál svou cestou. Snažil se mne umluvit, poté se začal rozčilovat. Hodnotil jsem to jako manipulativní postoj, a ačkoliv bych mu rád něco dal, nemohl jsem při takovém postoji. Jednak bych manželce a synovi ukazoval, že tímto způsobem může člověk získávat - s čímž nesouhlasím, jsem zastáncem domluvy - a jednak bych dotyčného podpořil v získání sebevědomí - to již nechci (diskuze na toto téma také nešlo učinit). Sdělil jsem mu, že ho přesto mám rád. Nechtě se pomalu sunul dále. Asi po 10 metrech se otočil k přítomným na nádraží a sdělil, že toto místo srovná se zemí...
Jsem člověk lehce manipulovatelný, dlouze jsem se s tímto projevem vyrovnával. I v bibli jsem četl podo ...ZÁKLADNÍ INFORMACE... Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. O lidech bez přístřeší lze říci, že jsou nám neznámí. Již několikrát jsme možná slyšeli názor: "První dojem je pravdivý." O lidech bezdomova nám první dojem vypovídá o špatném hygienickém stavu a nulových podmínkách pro přežití. Pokud se ale snažíme o těchto lidech hovořit, máme tendenci ukazovat zejména negativní viditelné znaky, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud se vám na těchto stránkách podaří najít i znaky skryté, a třeba pozitivní, a budou souhlasit s vašimi informacemi, měla tvorba těchto stran smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech. Jiné sráží neustále na kolena. Stejné je to i s lidmi bez domova. Člověk v době krize se nerad podřizuje. Nedivíme se proto, že lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Taková nálepka se může hodit úředníkům. Například, když nedokáže osoba spolupracovat - člověk zkrátka dostane nabídku zaměstnání, nebo možnosti sociální dávky, případně bydlení. Pokud si tuto nedovede opakovaně udržet, může riskovat nálepku "nepřizpůsobivý". Nechci být příliš kritický, ale na škatulku   n e p ř i z p ů s o b i v í   jsme si velice snadno zvykli. Máme jedince přizpůsobivější, i méně přizpůsobivé. Ale kdo je to vlastně nepřizpůsobivý... neskrýváme tím malou snahu, podívat se za "oponu" této skutečnosti? Nezbavujeme se tak úkolu pracovat s problémy, které by jsme jinak u lidí bez domova nemuseli nikdy řešit? Rozumíme dobře tomu pojmu, který je nasnadě použít? Pokud ano, dovoluji si říci, že jsme lidé dobře vzdělaní, umíme s problémy u těchto lidí pracovat, rozmíme psychologii, a třeba i sociologii, a máme rádi další užitečné informace. Pakliže nerozumíme, začněme raději jinými pojmy: solidarita, láska, a třeba spravedlnost z víry. Snad se pak dostaneme do složitějších tématických oblastí, a budeme mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládneme k němu být zdvořilí, aniž by z nás vytáhl 20 korun, a po jednom, či desátém rozhovoru s tímto člověkem zjistíme, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivost má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli na něm soudit. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnohém.Pribeh (05/2018) Dal bych mu lepší jméno, ale z důvodu anonymity zachovám Kryšpín. Kryšpín je muž středního věku, silnější postavy. Chodí o dvou berlích. Jeho chůze je špatná. Sám ovšem tvrdí, že je v pořádku - již se zlepšila. Vykloubené chodidlo hovořit ale jasně.    Setkali jsme se náhodně v odpoledních hodinách. Jako každý den, šel na odpolední procházku. Přebývá na Denním centru. Zde si může od 7 - 18 hodin trávit volný čas. Při pohledu a rozhovoru s ním je zřejmé, že má invalidní důchod. Je léto, sděluje mi, že nedovede celý den sedět. Proto kolem poledne jde ven, projde část města, a zase se vrátí. Dnešní den zrovna tak. Chvíli jsme povídali. Nedozvěděl jsem se, jak přišel o domov. Překvapilo mne však, že je spokojen. Pravidelně navštěvuje maminku v domově důchodců. Připadal mi skromný a nenáročný. Řekl jsem si, že toto bych nezvládl, potřebuji byt - pro sebe, pro rodinu, pro relaxaci. Odtud vycházím plnit své povinnosti, zde se vracím. On to místo nemá, navíc si nemá kde uložit čisté oděvy. To mne dostalo! Čisté věci nemá. Mohl by je získat, ale když je získá, nemá kde je schovat. Své druhé oblečení má u známé, která mu je vydá, když jde na návštěvu do nemocnice za maminkou. Jinak nosí, co zrovna může. (08/2017)upravit smazat
Pribeh (05/2018) Měl jsem dobře placenou práci a rodinu. Žil jsem se ženou 25 let. Mohu říci, že to byl to požehnaný naplněný čas. Romanticky bych ho nazval "čas lásky". Jak jsem se rozvedl? To bylo na základě oboustranné domluvy. Po 25 letech došlo k ochlazení vztahů. Ona do práce, já do práce. Každý na 12 hodin. Tak jsme se dohodli na rozvodu. Manželka poté odešla do pronájmu s jednou dcerou. Já zůstal s další dcerou. Po rozvodu jsem pracoval dál. Jenže po roce mne propustili kůli snižování stavu. To už jsem byl v bytě sám. Prodal jsem družstevní byt, zaplatil manželce na 5 let alimenty. Šel jsem na pronájem. Když mi skončila podpora v nezaměstnanosti, nebyl jsem schopen platit nájem. Dostal jsem se na ulici, zde jsem byl 5 let. Poté jsem se dostal na Azylový dům. (03/2018)upravit smazat