Stránky bez přístřeší          
..možná budu on-line
Práce 2018
   Letošní jaro a léto bylo zkrátka dobré na práci. Pár lidí bez domova znám, kteří to vzali vážně a pracovali. A to mladí i staří. Zejména starší občané využívají možnost Veřejné služby od úřadu práce. Pokud odpracují 20 hodin, zůstane jim sociální dávka ve výši 3410 korun (místo 2200 korun). Pokud odpracují 30 hodin za měsíc, získají dalších 605 korun, celková dávka pak bude 4015 korun.

   Mladí k tomu potřebují vzory a tahouny, staří zase dobré známé. Zde mají možnost jednorázových brigád. Ať či onak, takoví lidé nám budou možná činit radost a myslím, že se nestane, aby nás požádali o peníze. Naproti tomu se můžeme setkat s lidmi, které nenapadne pracovat. Nedávno jsem potkal mladého urostlého muže v nejmenovaném podchodu, pěkný, urostlý, mohl mít dva metry do výšky. Stál v podchodu a prosil o 20 korun. Vedle něho seděli výrazně "osvěžení přátelé" a čekali, jak to dopadne. Značně jsem se "namíchnul", takže jsem mu odvětil, že jistě ve svém počtu (byli dohromady 4) mají dostatek peněz na pití (když se sečtou sociální dávky, které berou, mohli by pít dostatečně celý měsíc), ale odcházeje na mne dotyčný ještě volal, že není na sociálce. Tak nevím, nepochopil snad, co chci říci? Nebo snad nechtěl pochopit ... měl zřejmě svůj plán, získat peníze od kohokoliv jakýmkoli komunikačním způ ...ZÁKLADNÍ INFORMACE... Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. O lidech bez přístřeší lze říci, že jsou nám neznámí. Již několikrát jsme možná slyšeli názor: "První dojem je pravdivý." O lidech bezdomova nám první dojem vypovídá o špatném hygienickém stavu a nulových podmínkách pro přežití. Pokud se ale snažíme o těchto lidech hovořit, máme tendenci ukazovat zejména negativní viditelné znaky, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud se vám na těchto stránkách podaří najít i znaky skryté, a třeba pozitivní, a budou souhlasit s vašimi informacemi, měla tvorba těchto stran smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech. Jiné sráží neustále na kolena. Stejné je to i s lidmi bez domova. Člověk v době krize se nerad podřizuje. Nedivíme se proto, že lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Taková nálepka se může hodit úředníkům. Například, když nedokáže osoba spolupracovat - člověk zkrátka dostane nabídku zaměstnání, nebo možnosti sociální dávky, případně bydlení. Pokud si tuto nedovede opakovaně udržet, může riskovat nálepku "nepřizpůsobivý". Nechci být příliš kritický, ale na škatulku   n e p ř i z p ů s o b i v í   jsme si velice snadno zvykli. Máme jedince přizpůsobivější, i méně přizpůsobivé. Ale kdo je to vlastně nepřizpůsobivý... neskrýváme tím malou snahu, podívat se za "oponu" této skutečnosti? Nezbavujeme se tak úkolu pracovat s problémy, které by jsme jinak u lidí bez domova nemuseli nikdy řešit? Rozumíme dobře tomu pojmu, který je nasnadě použít? Pokud ano, dovoluji si říci, že jsme lidé dobře vzdělaní, umíme s problémy u těchto lidí pracovat, rozmíme psychologii, a třeba i sociologii, a máme rádi další užitečné informace. Pakliže nerozumíme, začněme raději jinými pojmy: solidarita, láska, a třeba spravedlnost z víry. Snad se pak dostaneme do složitějších tématických oblastí, a budeme mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládneme k němu být zdvořilí, aniž by z nás vytáhl 20 korun, a po jednom, či desátém rozhovoru s tímto člověkem zjistíme, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivost má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli na něm soudit. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnohém.Příběh (12/2018) Zde může být tvůj příběh. Byl jsi? Jsi? Nebo máš být člověkem bez domova? Jak se cítíš? Co ti pomáhá? Případně co si myslíš, že by ti pomohlo? Napiš svůj příběh. upravit smazat
Příběh (12/2018) Měl jsem dobře placenou práci a rodinu. Žil jsem se ženou 25 let. Mohu říci, že to byl to požehnaný naplněný čas. Romanticky bych ho nazval "čas lásky". Jak jsem se rozvedl? To bylo na základě oboustranné domluvy. Po 25 letech došlo k ochlazení vztahů. Ona do práce, já do práce. Každý na 12 hodin. Tak jsme se dohodli na rozvodu. Manželka poté odešla do pronájmu s jednou dcerou. Já zůstal s další dcerou. Po rozvodu jsem pracoval dál. Jenže po roce mne propustili kůli snižování stavu. To už jsem byl v bytě sám. Prodal jsem družstevní byt, zaplatil manželce na 5 let alimenty. Šel jsem na pronájem. Když mi skončila podpora v nezaměstnanosti, nebyl jsem schopen platit nájem. Dostal jsem se na ulici, zde jsem byl 5 let. Poté jsem se dostal na Azylový dům. (03/2018) upravit smazat