Stránky bez přístřeší     
..možná budu on-line
OBČASNÍKStravenky
   Dnes jsem na autobusovém stanovišti potkal člověka bez domova ve věku 50 let, který mne nabízel stravenku v hodnotě 50 korun výměnou za peníze. Jelikož jsem nebyl při penězích, nemohl jsem mu "posloužit". Toho dotyčného znám, takže bych rád udržel vztah, ale vzhledem k tomu, že nevím, na co by stravenky použil, není plně jasné, zda bych mu chtěl stravenky vyměnit za peníze. Po několika minutách jsem si totiž všiml ovíněnosti.

  Mohu se jen domnívat, že se jedná o počáteční zkoušení, kde stravenky vymění. Zdá se, že byl den výdeje stravenek, byl již dnes dalším, kdo po mne stravenky chtěl vyměnit. Snad se jedná o jen o planou naději a po zjištění, že stravenky vyměnit nelze, tato snaha přestane. Jsem pro stravenky, a zdá se, že zůstanu, současné nastavení se mi zdá dobré. Charli .. (03/2017)
reagovat

...ZÁKLADNÍ INFORMACE... Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. O lidech bez přístřeší lze říci, že jsou nám neznámí. Již několikrát jsme možná slyšeli názor: "První dojem je pravdivý." O lidech bezdomova nám první dojem vypovídá o špatném hygienickém stavu a nulových podmínkách pro přežití. Pokud se ale snažíme o těchto lidech hovořit, máme tendenci ukazovat zejména negativní viditelné znaky, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud se vám na těchto stránkách podaří najít i znaky skryté, a třeba pozitivní, a budou souhlasit s vašimi informacemi, měla tvorba těchto stran smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech. Jiné sráží neustále na kolena. Stejné je to i s lidmi bez domova. Člověk v době krize se nerad podřizuje. Nedivíme se proto, že lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Taková nálepka se může hodit úředníkům. Například, když nedokáže osoba spolupracovat - člověk zkrátka dostane nabídku zaměstnání, nebo možnosti sociální dávky, případně bydlení. Pokud si tuto nedovede opakovaně udržet, může riskovat nálepku "nepřizpůsobivý". Nechci být příliš kritický, ale na škatulku   n e p ř i z p ů s o b i v í   jsme si velice snadno zvykli. Máme jedince přizpůsobivější, i méně přizpůsobivé. Ale kdo je to vlastně nepřizpůsobivý... neskrýváme tím malou snahu, podívat se za "oponu" této skutečnosti? Nezbavujeme se tak úkolu pracovat s problémy, které by jsme jinak u lidí bez domova nemuseli nikdy řešit? Rozumíme dobře tomu pojmu, který je nasnadě použít? Pokud ano, dovoluji si říci, že jsme lidé dobře vzdělaní, umíme s problémy u těchto lidí pracovat, rozmíme psychologii, a třeba i sociologii, a máme rádi další užitečné informace. Pakliže nerozumíme, začněme raději jinými pojmy: solidarita, láska, a třeba spravedlnost z víry. Snad se pak dostaneme do složitějších tématických oblastí, a budeme mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládneme k němu být zdvořilí, aniž by z nás vytáhl 20 korun, a po jednom, či desátém rozhovoru s tímto člověkem zjistíme, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivost má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli na něm soudit. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnohém.Pribeh (09/2018) Dal bych mu lepší jméno, ale z důvodu anonymity zachovám Kryšpín. Kryšpín je muž středního věku, silnější postavy. Chodí o dvou berlích. Jeho chůze je špatná. Sám ovšem tvrdí, že je v pořádku - již se zlepšila. Vykloubené chodidlo hovoří ale jasně.    Setkali jsme se náhodně v odpoledních hodinách. Jako každý den, šel na odpolední procházku. Přebývá na Denním centru. Zde si může od 7 - 18 hodin trávit volný čas. Při pohledu a rozhovoru s ním je zřejmé, že má invalidní důchod. Je léto, sděluje mi, že nedovede celý den sedět. Proto kolem poledne jde ven, projde část města, a zase se vrátí. Dnešní den zrovna tak. Chvíli jsme povídali. Nedozvěděl jsem se, jak přišel o domov. Překvapilo mne však, že je spokojen. Pravidelně navštěvuje maminku v domově důchodců. Připadal mi skromný a nenáročný. Řekl jsem si, že toto bych nezvládl, potřebuji byt - pro sebe, pro rodinu, pro relaxaci. Odtud vycházím plnit své povinnosti, zde se vracím. On to místo nemá, navíc si nemá kde uložit čisté oděvy. To mne dostalo! Čisté věci nemá. Mohl by je získat, ale když je získá, nemá kde je schovat. Své druhé oblečení má u známé, která mu je vydá, když jde na návštěvu do nemocnice za maminkou. Jinak nosí, co zrovna může. (08/2017) upravit smazat
Pribeh (05/2018) Měl jsem dobře placenou práci a rodinu. Žil jsem se ženou 25 let. Mohu říci, že to byl to požehnaný naplněný čas. Romanticky bych ho nazval "čas lásky". Jak jsem se rozvedl? To bylo na základě oboustranné domluvy. Po 25 letech došlo k ochlazení vztahů. Ona do práce, já do práce. Každý na 12 hodin. Tak jsme se dohodli na rozvodu. Manželka poté odešla do pronájmu s jednou dcerou. Já zůstal s další dcerou. Po rozvodu jsem pracoval dál. Jenže po roce mne propustili kůli snižování stavu. To už jsem byl v bytě sám. Prodal jsem družstevní byt, zaplatil manželce na 5 let alimenty. Šel jsem na pronájem. Když mi skončila podpora v nezaměstnanosti, nebyl jsem schopen platit nájem. Dostal jsem se na ulici, zde jsem byl 5 let. Poté jsem se dostal na Azylový dům. (03/2018)upravit smazat