Stránky bez přístřeší       
  
Úvodem

Kdo jsou

Historie

Příběhy

Pomáhej

O krizi

Názory

Statistika

Organizace

Zákony

Videa, fota

Závěrem

Autor

Jan 14,6:
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
ZÁVĚREM

Rád bych řekl závěrem, co jsem nestihl ukázat. Co to je? Nestihl jsem se zde vyjádřit o kompetencích potřebných k dobrému zvládání života. Myslím tím třeba matematiku - zvládání jednoduchého domácího rozpočtu, domácí dovednosti, smysl pro hygienu, smysl pro dobrý vztah k okolí, k úřadům, kladný vztah k pořádku, zodpovědnost, životní zkušenosti, a další.

Neřekl jsem, že tyto dovednosti nás na 100 procent nepředurčují k tomu, že se nestaneme bezdomovci. A také, že když bezdomovci nejsme, že jsme stejně ohrožení. Také to, že když jsem člověk bez domova, ještě neznamená, že jsem horší. Vůbec to, že někdo je mezi ekonomicky stabilními občany, neznamená, že není ohrožen. To, že někdo žije mezi bezdomovci, nemusí vypovídat o tom, jak bude jeho život vypadat dál.
To co budu udávat dále patří jen k jedné teorii, které sám věřím. JE TO ŽIVOT Z VÍRY. Věřím totiž tomu, že stále platí přísloví starých lidí, vychovaných ve válce: "Modli se a pracuj, pán bůh ti pomůže." Za prvé se v něm zmiňuje víra, za druhé práce. Práci člověk bez domova práci většinou nemá, a není schopen zpočátku nějakou dobu pracovat. VÍRU VŠAK ZÍSKAT MŮŽE a zpravidla je k tomu v této situaci blízko. Víra je důležitá, rozhoduje o naší motivaci, lze ji budovat skrytě v srdcích lidí. Jak může vzniknout víra, která ti dá nový směr? Tato víra vychází z příchodu Ježíše Krista na tuto zem. Bible jako jistý dokument podává informace o příchodu tohoto člověka, popisuje tuto událost metaforou "lid v temnotách uzřel velké světlo". A vskutku se tak dělo. S příchodem Ježíše na zem přišlo na zem boží království. Lidé chudí získali mnohé dobro, požehnání a vysvobození. Bible dále říká, že tím, že byl Ježíš ukřižován, toto dobro neskončilo, naopak jeho smrt přikryla všechny hříchy dotyčného, který v něho uvěří, a k němu se vydá. Takovému dá nový začátek.
.Pokud se modlitbou k této vizi přiblížíš, máš vyhráno. Bůh může změnit tvůj život. Toto je moje teorie, moje rada. I sociální práce má své teorie. Máš možnost je využít. Teorií sociální práce je mnoho, říkají vesměs … zvyšuj svoje kompetence, najdi sílu ke změně v sobě. Bible a odpuštění Ježíše Krista je tu pro ty, kdo už na to hledat sílu sami v sobě nemají. V   t o m t o   č l á n k u   j e   v í c e   p ř í b ě h ů . Píši to zde proto, neboť vím o lidech vyprávějících, že milost je možné získat, získat ji více. Pokud jsi na pochybách, a potřebuješ inspiraci, zkus modlitbu. Říká se: "Blaze je chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské." Neuvažuj proto příliš složitě. Čti i příběh Ježíše Krista, který zemřel na kříži,blaze těm, kteří to přijmou.

V závěru jsem uvedl, co považuji za důležité. Nezbývá se než rozloučit. Přeji vám další dobro, a tolik milosti, kolik jsem mohl přijmout i já. Autor


Editace proběhla: 22.02.2018, Editace proběhla: 05.04.2018 Editace proběhla: 05.04.2018 Editace proběhla: 11.05.2018 Editace proběhla: 21.06.2018   
Datum poslední editace: 21.06.2018   Editovat