Zdraví
Zdraví lidí patří k základním oblastem v životě. Jak je to u lidí bez přístřeší? Je situace stejná? Když se setkávám s lidmi bez domova, nemám o jejich zdravotním stavu příliš dobré mínění. První otázka, která mne u těchto lidí napadá je otázka na hmotné zajištění. Otázka zdraví je mi, přiznám se druhotná. Jednak se domnívám, že "každý svého štěstí strůjce" a do nemocnice si přece - dojde sám. A jednak mi sama o sobě čistota jedinců napovídá, že se o čistotu příliš nestarají. Jak tedy mohou být zdraví?

Není třeba hledat hned odbornou literaturu. Je možné postřehnout i z informací kolem nás, že ten či onen člověk bez přístřeší má chřipku, mrtvičku, zlomenou nohu, psychiatrické i další civilizační nemoci. Tak jako každý z nás. I zde ovšem, jako pro každou jinou skupinu, jsou nemoci typické. Je zajímavé se dočíst ve statistikách, jak v roce 2016 vzrostla rakovina tlustého střeva a onemocnění kardiovaskulárního systému. Není divu, při sedavém a stresovém zaměstnání lidí v ČR. Stejně tak u lidí bez domova si můžeme všímat zdravotních problémů, které se vyskytují u této skupiny častěji. Je to zjevně závislé od způsobu života těchto lidí - pobývání venku, nemožnot hygieny, požívání alkoholu. To budou zřejmě jen střípky. S požíváním alkoholu zde vzniká závislost, následně mohou vzniknou psychické problémy. Pokud si tito lidé nedají říci a pijí levné víno, může se zde naskytnou nežádaná špatná funkce jater, a s tím spojené problémy, které může končit i smrtí. Pokud ovšem hovoříme o alkoholu, je třeba také říci, že alkoholismus neohrožuje jedince jen zdravotně. Samotná závislost jedince vede k neschopnosti zvládat denní povinnosti. Také finanční situace selhává vzhledem k tomu, že útrata financí za alkohol odčerpe i většinu financí na další potraviny, takže nastává špatná životospráva. Pokud nastává úbytek sobětačnsti, schopnosti logicky myslet, morální vnímání potřeby konat své povinnosti (vždyť se o mne někdo postará), je zle. O proti tomu jsou další problémy téměř banální.

Mezi známé nemoci, se kterými se může nemocný potýkat, patří zejména nemoci vznikající ze špatného hygienického stavu. Jedná se o veš vlasovou, veš šatní, a svrab. Veš vlasová se dá lehce odstranit šamponem proti vši zakoupeným v lékárně. Se svrabem by se dotyčný člověk měl dostavit do ordinace kožního lékaře. K vši šatní - podle informací zmizela naposledy po II světové válce, není jasné, proč se objevuje nyní. Jedná se o malého broučka, podobného vši vlasové, ale většího, žijící na oděvech jedince. Není však jediný, přesněji jde o hejno, které se na dotyčném vyskytuje. Nepomohou běžné dezinfekční prostředky, dezinsekční prostředky v současné době také nejsou známé. Je jisté, že zmíněné nemoci jsou infekční, to je přenáší se z člověka na člověka. Je-li postižena skupina, samotné vyléčení jedince nemusí být účinné.

K tomuto výčtu onemocnění můžeme přičíst úrazy, kterých je dostatek... (01/2017)
reagovat

R e a k c e :
Omrzlin také bude dostatek. V této souvislost vzniká i problém s amputacemi prstů, chodiel, končetin... (01/2017)