Nový rok 2017 V loni proběhly tyto události:
Návrh nového Zákona o sociálních službách, nebo, když chcete, jeho aktualizace.
Dále se stále diskutovalo o vlně migrantů. Jak vidno, částečně se upevnil postoj České republiky, byť mezi občany jsou někdy odlišné názory, již se těmto odlišnostem nepřikládá tak velký význam.
Nově také MPSV zařadilo jako jednu z možností výplaty dávek S t r a v e n k y . Situace je zatím klidná, zdá se, že první zkušenosti jsou pozitivní. Co bude dál ukáže i letošní rok.

Co nás letos čeká?
Zdá se, že letos nás čeká další poctivá práce. Proslýchá se, že se důraz sociální práce bude dáván zejména na sociální bydlení. A to i mezi l i d m i b e z d o m o v a . Představte si, že lidé bez domova budou bydlet v bytech, které bude kontrolovat sociální pracovník. Je to jistě nádherná představa vyspělé sociální práce. A také jedna strana mince. Na té druhé nám nestačí to, kam jsme se již dostali ... někdy totiž v důsledku naplnění ambicí či dobré myšlenky zapomene zachovávat staré, funkční. Ale to maluji již čerta na zeď.
Dále zřejmě kontroly různých zařízení ministerstvy.
Lidem bez domova, zdá se, bude lépe. Situace se jim nezhoršila, a nezhorší. Pokud dále budou skromní, mají na ději na pokoj a lásku ostatních občanů. Vánoce jsme prožili v míru a pokoji. I lidé bez domova. Tyto vánoce mezi lidmi probíhala atmosféra pokoje a přátelské lásky. .. (01/2017)
reagovat