Staří lidé bez domova
Možná se nám to nebude líbit, ale starých lidí bez domova přibývá. Snad za to může i omezený počet míst v domovech důchodců. Možná si říkáte, proč přemýšlet o tom, že by se člověk bez domova mohl ocitnout v domově pro důchodce?
Možné to je. Ani to není tak dávno, zhruba před rokem 2010, kdy se to dělo pravidelně. Do domova důchodců si mohl podat žádost každý občan, postavení nerozlišovalo. Sociální pracovnice poté provedli šetření, a člověk, který splňoval kritéria přijetí, získal nový domov.
Možná se ptáte, jak mohl člověk bez domova splnit kritéria přijetí? Mohl. Lidé ve věku 65 let nejsou již moc aktivními lidmi, v tomto věku jsou již schopni splňovat režim mnoha zařízení sociálních a zdravotních služeb, hlavně, pokud nejsou závislí příliš na pomoci druhých - pokud jsou soběstační.

Tomu je ale konec. V současnosti, není příliš možné, aby člověk bez domova získal ubytování v domovech důchodců. Mám za to, že existuje určitá selektivita - tou je finanční dostupnost. Každý, kdo chce získat ubytování v domově důchodců, musí si domov zaplatit. Lidé, a nejen bez domova, na toto zkrátka nemají. Pokud to jen lze, snaží se tento nedostatek domovy řešit příspěvkem na péči, který významnou měrou pomůže hradit služby domova důchodců. To u lidí bez domova není možné, alespoň ne u těch kultivovaných. Pokud totiž člověk v zařízení pro lidi bez domova je, musí splňovat podmínku soběstačnosti. Takže nemůže mít nárok na příspěvek na péči. Existují ovšem zařízení pro lidi bez domova, kdy je získání příspěvku na péči možné. Jsou to, domnívám se, pobytové služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší.

Jak vidno, problematika sama je dosti složitá. Tak snad nám servery neprasknou, papír všechno snese, snad tedy i server bezpristresi.cz .. (09/2016)
reagovat

R e a k c e : Charli
O nároku příspěvku na péči se píše v souvislosti se závislostí na pomoci druhé osoby v zákoně O sociálních službách v části druhé hlavě I. Je to hlavně paragraf 7, 8, 9, 10 a dále ... zde se píše o výši příspěvku... (09/2016)