Služba úřadů práce
OBCASNIK Považme, práce pracovnic města a úřadu práce není jednoduchá. Vyberme třeba město Třinec. Samotné město má zhruba 36 000 obyvatel. Je to obec s rozšířenou působností, to znamená, že můžeme předpokládat i více. K tomu 4/5 občanů v Moravskoslezském kraji se pohybuje ve věku 15 - 64 let. Můžeme říci s nepřesností, že 28 707 občanů mohou být ekonomicky aktivní - mohou pracovat. Když vezmeme v úvahu 8% nezaměstnanost, vyjde nám 2 296 občanů na UP pro Třinec (bez přidruženého okolí). Z webových stránek jsem se dočetl, že pracovní úřad má 7 pracovnic pro zprostředkování zaměstnání. To opět znamená, že na jednu pracovnici připadá 328 osob. A pokud vezmeme konečně v úvahu, že Třinec je obec s rozšířenou působností, může na pracovnici připadnout až ... 500 osob.
Rozpočítejme teď pracovní dobu jedné takové pracovnice - při 7.5 hodinové pracovní době a 20 dnech v měsíci bude pracovat 150 hodin. Při počtu 500 klientů vyjde, že má na jednoho člověka 18 minut/za měsíc. Nepočítal jsem přestávky mezi klienty, přivítání a loučení, přebírání dokumentů, kopírování, ověřování, dále polední přestávku, školení, porady, a jiné. Není tedy divu, kde se bere přísnost pracovnic při nespolupráci
.. (08/2016)
reagovat