Problémy s veřejným prostranstvím
OBCASNIK Březen 2016
Je s podivem, jak si rychle zvykáme na upírání lidských práv a svobod. Pokud chodíme do škol, učí nás, že vyhlášky a nařízení musí souhlasit se zákonem vyšší právní síly. Nejvyšší právní sílu má pak Listina práv a svobod. Problém vymahatelnosti práva, starosti lidí, snad liknavost, a zřejmě jiné důvody nás vedou k tomu, abychom nechali to, že je porušováno právo, bez reakce. I z tohoto důvodu Zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích stále trvá. Kde není žalobce, není soudce. Respektive žalobce by byl. Dokonce i vyjádření. Městské úřady nemohou globálně zakázat používání alkoholu na veřejnosti, a to bezúčelně. Ani s uvedením důvodu jako je veřejný zájem to není možné. K takovému zákazu může přistoupit jen, pokud je potřeba např. k udržení pořádku při průběhu pořádané akce. Zkrátka není v pořádku, jen tak vzít část města a vyhlásit tam "hlídanou bezalkoholovou zónu". Takovéto jednání není v souladu se zákonem. Občané nemohli tato rozhodnutí ovlivnit, nikdo se jich neptal. Za zmínku by stály protesty občanů bez domova, kteří byli nejednou sankcionováni a kterým protesty u policie nepomohli. Ale i mne, jako člověku, který má kde bydlet, se také vyhláška nelíbí. A to ji mám kde vetovat, i když o výsledku pochybuji. Městský úřad, který vyhlášku vydal má pravomoc ji zrušit. Proč bych nepopřál mému sousedu, příteli, známému dát si pivo venku? Občas sleduji okolí… Vidím víc, než bych si přál. Zdá se mi, že úřady ztratili myšlenku, s kterou k tvorbě vyhlášky přistupovali. Pokud ji vůbec měli. Transparentně říci, že jsme se chtěli zbavit lidí bez domova na veřejných prostranství by zřejmě narazilo. V dnešní době. Tak důvod pro jistotu neuvedli. Ovšem vyhlásit zákaz používání na veřejných prostranství platí pro každého člověka. Přemýšlej drahý čtenáři, co jsme ztratili. Jaký byl náš skutečný zájem a co jsme chtěli docílit? Nenapadá mne jeden rozumný důvod. Pakliže to bylo očistit ulice města od lidí bez domova, řídíme se heslem: „Účel světí prostředky?“, zabereme obecní vyhláškou půlku města, a vyhlásíme tam "svou zónu", koho a co jsme ho tím naučili. Lidi bez domova jsme vyhnali. Můžeme na to být hrdí? Nakolik někteří považují Zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranství za „IN“ a vydavatelé nařízení tím „dokazují“ svou „světlou stránku“, natolik ztrácíme pointu a občany. Ostatní práce se zřejmě nezúčastníme, protože k ní nebudeme přizváni.... (08/2016)
reagovat