Stránky bez přístřeší       
  
Úvodem

Kdo jsou

Historie

Příběhy

Pomáhej

O krizi

Názory

Statistika

Organizace

Zákony

Videa, fota

Závěrem

Autor

Jan 14,6:
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
Vítejte.

Tento blog jsem založil zhruba v roce 2014. K tomu mne vedla zkušenost práce s lidmi bez přístřeší. A radost ventilovat to, co mne dlouhá léta plnilo. Nevím, zda blog bude použitelný pro lidi bez přístřeší, vždyť lze předpokládat, že lidé bez přístřeší nebudou mít k dispozici internet a hlavními čtenáři bude veřejnost. A hlavně, člověk bez domova se pramálo zajímá o to, co se kde píše o skupině, která je pro něho frustrustrující, spíše o to, aby měl co jíst, a co ... PÍT ... a přežil.

Nic méně zatím nepovoluji, mě tvorba webu baví. Co mohu říci o sobě? Nežiji sám, mám ženu a 3 děti. I proto cítím potřebu zachovat mírně anonymity. A tak jako Charli jsem se narodil ve Východočeském kraji ve městě Chrudim. Zde jsem vychodil základní školu a nastoupil na Střední odborné učiliště elektrikářské. Následně jsem nastpoupil do práce, na vojnu, opět do práce, dálkově dostudoval Podnikání v oboru, po pár letech dále Ošetřovatelství, a Vyšší odbornou školu sociální. Běhemem těchto let jsem pracoval ve státním, podnikatelském a také neziskovém sektoru. Také jsem byl na Úřadu práce, odkud jsem se dostal v době krize v roce 2000.

Své připomínky můžete psát přes kontaktní formulář. Zde můžete také zažádat o vlastní emailovou adresu, případně subdoménu. Pakli budeš na těchto stránkách pociťovat nepravost, hřích, nebo třeba špatné věci, piš ... cítím se být zodpovědný. Dále bych rád využil tlaku veřejnosti, je to "voda na můj mlejn". Naproti tomu existuje také roztrpčený názor nepoučené osoby, to je "taká zatěžkávací zkouška". Proto tě čtenáři také prosím ... pomož při vytváření těchto stránek. Kdo z nás by chtěl být odsouzen? Pokud se ti při vší tvé práci dostane odměny, budu také rád. Pokud se dostane odpovědi i jiným, bude fajn. Pokud ani po kontaktu na mne se ti odpovědi nedostane, podej tu svou žádost k Bohu. Beru toto velmi vážně. To už si čtenář při čtení těchto stránek ráčil povšimnout.Některé další odkazy:

Jak psát web, tuto stránku jsem využil k stavbě, sluší se jí doporučit.
To, co je pěkné na webových stránkách, že jsou jako nepopsaný list, na který se dá psát. Tak jeden šikovný mladý muž se rozhodl tvořit web. Jelikož je to člověk, který je tvořil bez předchozích znalostí a zázemí, které má, mu to dosti komplikuje, stojí jeho úsilí za zmínku. Nechám již na něm, aby se na webových stránkách sám představil: Stránky "co svět probádal" psal jedem muž bez domova, který nikdy neuměl programovat .
Polemika na téma víry, názorů na písmo biblí.
Kočky, koťata ...
Knihy z knihovny české republiky ... doporučuji pro čtení, čtečky ale i pro PC, tablet, telefon ...
něco ze školy .. 


Datum poslední editace: 14.02.2019   Editovat