Stránky bez přístřeší       
  
Úvodem

Kdo jsou

Historie

Příběhy

Pomáhej

O krizi

Názory

Statistika

Organizace

Zákony

Videa, fota

Závěrem

Autor

Jan 14,6:
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
POMOC STÁTU A ROLE ORGANIZACÍ

Pomoc lidem bez domova je distribuována z více stran. V krizi člověka bez domova je nejblíže občané, poté pracovníci různých institucí a na konci řetězce zřejmě státních instituce. Osoba blízká jsou přátelé, sousedé, rodina, bývalí známí. Instituce (např.: Slezska diakonie, Charita, Diakonie ČCE, Nový prostor,Armáda spásy a další. Pokud hledáte ubytování pro lidi bez domova, klikněte zde na stránky MPSV.

Na základě principu solidarity jsme v ČR stanovili nárok na hmotnou pomoc ze zákona. Dávky a pomoc upravuje více zákonů, za některé jmenuji Zákon o hmotné nouzi, Zákon o sociálních službách, Zákon o státní sociální podpoře . Jedná se o stravenky, finanční pomoc a pomoc s ubytováním. Další pomoc je pak distribuována prostřednictvím dalších subejktů (krajů, obcí, organizací, obchodních řetězců.. ) V poslední době je pomoc na hojné úrovni. Samozřejmě je zde otázka dosažitelnosti, tj. schopností jedince se v síti orientovat, být dostatečně komunikativní, asertivní a na pomoc dosáhnout!

Stravenky, finanční pomoc, pomoc s bydlením zprostředkovává Úřad práce. Daší přímá pomoc se následně děje již prostřednictvím kurátorů a další pracovníků měst, a ve velké míře prostřednictvím neziskových organizací. Zde lidé mohou získat přímou pomoc: šaty, potraviny, prostředí pro uspokojení základních lidských potřeb. Je zde například místo s vařičem k uvaření jídla, konvice k uvaření čaje. Dále prostředí pro hygienu - sprcha, ubytování. Samozřejmě pomoc si částečně hradí dotyčný, případně mu s hrazením pomůže stát (zde se pomoc hradí skrz již zmíněný úřad práce).

Slezská Diakonie Nový prostor Charita Armada SpásySTRAVENKY

Stravenky začali svou epochu v druhé polovině roku 2016. Stravenky jsou lístky, za které si můžete zakoupit jídlo a hygienu. Dostanou je vytipovaní lidé, kteří jsou hlášeni na úřadu práce, a kteří dostávají sociální dávky. Přijímají je například obchody Tesco a Peny. Při nákupu vám neprodají alkohol a cigarety. Také vám nevrátí zbytek peněz. Stravenky dostanete v jednom termínu, hodnoty stravenek jsou 30 a 50 korun. Při součtu vám dají hodnotu například 1500,- korun. Zbylou sociální dávku získáte v jiném termínu (910,-). Termíny jsou přitom výhodně rozloženy tak, aby byl mezi nimi rozestup cca 10 dnů a nebyly tak utraceny najednou.
I vzhledem k rozpakům, které vyvolaly, začínají být stravenky populární. Snad proto, že lidem vypočítavým, kteří odmítají kolektivní zodpovědnost za stav společnosti a zodpovědný přístup k životu, komplikují jednoduchý stereotip života. Nemohu pít a užívat peníze zdarma. Nakolik budou účelné, není možné předpovědět.

Pověst stravenek
Hned na začátku jejich nástup způsobil u "postižených" nevoli a mezi ostatními tichý rozruch. Tento postup státní správy si dotyční lidé (i lidé bez domova) nezvolili dobrovolně. Samotná pověst stravenek mezi lidmi bezdomova nebyla populární hned od počátku. Lidé bez domova se hrozili. V obchodním domě bylo (zatím jen zaměstnancům) zřejmé, že pokud dotyčný platí stravenkami, je to zřejmě člověk s problémy. Zde se odpověď nabízí skoro sama. Je snadné si domyslet, že je mají lidé pochybní, kteří si nedovedou finance udržet. Tento, ne-li znak, bude v příštím roce možná nálepkou, která bude napadnutelná. Snížení pohledu na tyto osoby nebude možnost popřít. Informace z MPSV
Pro soupis obchodů se informujte na Úřadu práce. Zde je mimo jiné odkaz na článek ke stravenkám MPSV .
Zkušenosti při nákupu
Po prvních zkušenostech: představte si, že máte v peněžence dvacet 50 korunových a deset 30 korunových stravenek. Co s nimi můžete zažít? Můžete prožít požehnání i problémy. Dá se ušetřit - berou je jen ve vybraných obchodech, takže se hůře utrácejí.
Pokud jdu do obchodu, a mám jen 50 korunovou stravenku, musím ji utratit. Peníze za stravenky se zkrátka nevrací. Přijdete ke kase s nákupem za 49 korun. Zaplatit nejde. Pokladní nemůže vzít diško. Je to problém. Také vzhledem k dnešním cenám, nemáte většinou zájem utratit 50 korun. Tedy když máte měsíční příjem 3410 korun, na krku dluhy, a mléko vás vyjde na 12 korun, chléb na 20. Druhá nevýhoda je v tom, že jsem nucen s padesáti korunovou stravenkou utratit za věci jenom v jednom obchodě. Stravenku zde totiž musím odevzdat celou výměnou za nakoupené zboží, nemohu tudíž její část vzít do druhého obchodu. Ne každý odchod mi stravenku přijme, tím se naruší možnost výběru obchodníka.

Závislost

Tématu závislosti na alkoholu proti přidělování stravenek se nelze vyhnout. Již na první pohled věta, že "používání stravenek člověk bez domova přestane být závislý na alkoholu", nebude správná. Přístup k alkoholu se sice zkomplikuje, to ano. Změnu v člověku, kterou potřebuje, aby se vědomě rozhodl s problémem něco dělat, to nevyřeší. K tomu je potřebná milost. Samotná závislost je tak složitý problém, že je potřeba, aby problém řešil psychiatr. Samo opatření, které dokáže dát instituce, může na krátký čas potlačit tento problém (domněnka autora se zatím nepotvrzuje, prosinec 2017).Editace proběhla: 13.05.2018 Editace proběhla: 22.08.2018    Editace proběhla: 22.08.2018   
Datum poslední editace: 26.09.2018   Editovat