Stránky bez přístřeší       
  
Úvodem

Kdo jsou

Historie

Příběhy

Pomáhej

O krizi

Názory

Statistika

Organizace

Zákony

Videa, fota

Závěrem

Autor

Jan 14,6:
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ...

Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. Naše první setkání s těmito lidmi v nás může zanechat jisté pochybnosti. První setkání nám často vypovídá o špatném hygienickém stavu těchto lidí, a téměř nulových podmínkách pro přežití. Pokud můžeme později, na základě našeho setkání, o těchto lidech hovořit, pamatujeme si zejména negativní a třeba nevhodné chování. Zkušenosti s těmito lidmi, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud tyto rozptýlí vaše špatné zkušenosti s lidmi bez domova, a třeba vás povzbudí, aby jste na těmito lidmi „nezlomili hůl“, bude mít tvorba těchto webových stránek smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech, a jiné sráží těžkosti neustále na kolena. Stejné je to i s lidmi bez domova. Možná jsme slyšeli, že lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Domnívám se, že tento přívlastek vystihuje vyjadřuje názor těch, kteří již vyčerpali všechny možnosti pomoci těmto lidem, a nepodařilo se jim situaci bezdomovců změnit. Například, když osoba na danou pomoc nereaguje správným způsobem (zde očekávaným, požadovaným). Po veškeré dlouhodobé vyčerpané pomoci se jeho životní situace nelepší. Osoba nereaguje na nabídku zaměstnání, nešetří své sociální dávky, nebo je pravidelně vyřazena s ÚP. Když takovému člověku pomáháme déle, je to pro nás silné zklamání. Nebo si nedokáže opakovaně udržet bydlení. V dnešní době nálepku "nepřizpůsobivý" snad nepoužíváme. Ale může být jedním ze způsobů, jak situaci osoby bez přístřeší posoudit. Tento přívlastek je však zavádějící, je jím možné skrýt malou snahu, podívat se za "oponu" této sociální problematiky. Pokud se rozhodneme se do hloubky podívat, je možné, že nás problematika obohatí a staneme se lidmi vzdělanými, naučíme se mít všeobecný přehled sociální problematiky. Neuděláme však chybu, pokud začněme s pojmy solidarita, láska. Třeba se dostaneme i k pojmu asertivita, komunikace, pomoc a napomenutí. To co bych si přál, abychom dokázali mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládnout k němu být zdvořilí a nenechat se strhnout jeho požadavky. Abychom se mohli svobodně rozhodnout pomoci, a nebyli naštvaní, když by z nás nějaký muž bez domova "vytáhl" 20 korun. Abychom po jednom, či desátém rozhovoru s člověkem bez domova zjistili, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivosti má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli jich používat k závěrům. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnohém.

     
Datum poslední editace: 13.05.2018   Editovat